Sitemap van "Onderwijsgroep Fier"

Organisatie

Algemeen

Visie en merkwaarden

Onderwijskundig beleid

Ambities organisatie

ICT

Talentontwikkeling

Gemeenschappelijke...

Documenten

Fusietraject St. Jacobiparochie

Fusietraject SWS Ouwe-Syl

Fusietraject Britsum Koarnjum...

Fusietraject SWS Deinum

Vergaderroosters

Vakantieregeling

Financieel

Werken bij Onderwijsgroep Fier

Stafbureau

Scholen

Personeel

Vacatures

Invallen bij Onderwijsgroep Fier

Sollicitatiecode

Uitleg salarisspecificatie

Links

Contact

Actueel

Nieuws

Friese plaatsingswijzer

Brief bestuur over staking maart...

DGO uitgesteld

Informatiebijeenkomst

Samenwerkingsschool in Froubuurt

Stand van zaken juni 2012

Een nieuwe pensioenregeling: Denk...

Tipkrant positief opvoeden

Week van de opvoeding 2012

Informatiebrief november 2012

Week van de mediawijsheid

SWS in Tsjek

Samenwerkingsschool Deinum

Nieuwsbrief Friese plaatsingswijzer

Themarubriek CJG februari 2013:...

Thema avonden CJG Middelsee

Nieuws algemene directie

Datum vergadering GMR

Fusietraject SWS Deinum

Fusietraject Oudebildtzijl

Strategische verkenningen...

Uitslag GMR verkiezingen

Benoeming algemeen directeur

Nieuwsbrief stafbureau juni 2013

SWS Deinum officieel geopend

OBS Lyts Libben gaat verder in...

Directeur a.i. de Twilling

Artikel magazine Groen Links

Contract met Zonderland

GMR vergaderde met achterban

Traject samenwerkingsschool...

Serious Request

Kennisnet filmt op scholen...

Nieuwsbrief Friese...

Informatieavond Passend Onderwijs

Open dag

Heit en mem café

Nieuwsbrief april 2014

Onderzoek naar vorming...

Nieuwsbrief juli 2014

Tevredenheidsonderzoeken

Oan 't Skipperspypke en De Homeie...

Open dag 2015

Studiedag CBO-G2 en onderwijsgroep...

Zwerfafvalproject Oan 't...

Samenwerking CboG2 en...

Onderzoek samenwerking scholen...

Verkiezingen GMR

Vacature buurtsportcoach gemeente...

Aanvullende subsidie voor scholing...

Ouderbijeenkomst St....

telefoonstoring

Afscheid directeur-bestuurder...

Bestuurlijk fusietraject CBO G2

Ouderbijeenkomst St....

Afscheid Nanne Koopmans

8+ groep

Draagvlakonderzoek fusietraject...

brief centrale eindtoets 2016

Fusieonderzoek stichting Radius en...

Lessen iNNOVATORIUM gestart

Scholen starten met leerlijn...

iNNOVATORIUM officieel geopend

Stand van zaken fusietraject...

Informatie Talent Onderwijs...

Gezamenlijk standpunt bestuur...

PO in Actie

vacature medewerker invalpool

OPR zoekt betrokken ouders en...

Nieuwe naam

Nieuwe naam en nieuw logo