Werken bij Onderwijsgroep Fier

Stafbureau

Op het stafbureau zijn werkzaam:

Scholen

Onderwijsgroep Fier is de stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs, die gevestigd is in Stiens. Zeventien scholen van de gemeenten...

Personeel

Personeel Van personeelsleden wordt verwacht dat zij de wezenskenmerken en de grondslag van de school waar zij werken onderschrijven. Bij benoeming,...

Vacatures

Open sollicaties kunt u sturen naar ons stafbureau.

Invallen bij Onderwijsgroep Fier

Wil je graag invallen bij onze onderwijsgroep? Stuur een korte motivatiebrief met cv naar jtadema@owgfier.nl zodat je gegevens kunnen worden doorgespeeld...

Sollicitatiecode

Download de pdf met onze sollicitatiecode.

Uitleg salarisspecificatie

Hier kunt u de uitleg van de salarisspecificatie downloaden.