Organisatie

Algemeen

Onderwijsgroep Fier is de stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs die gevestigd is in Stiens.

Visie en merkwaarden

Het bestuur staat voor sturen op afstand en wil een toezichthoudende en bijsturende rol vervullen. Visie en beoogde resultaten zijn daarbij het primaire...

Onderwijskundig beleid

Ons hoofddoel m.b.t. de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid: Er wordt bewust omgegaan met de verschillen tussen leerlingen, in termen van...

Ambities organisatie

Ambities van de organisatie zijn: Passend Onderwijs Passend onderwijs voor alle kinderen. Passend Onderwijs is geen andere vorm van onderwijs, het is...

ICT

ICT neemt een belangrijke plek in binnen het onderwijs op de scholen van Onderwijsgroep Fier. We vinden het belangrijk dat we de leerlingen op onze...

Talentontwikkeling

Onderwijsgroep Fier ontwikkelt Talent Ieder kind heeft zijn/haar eigen talent of begaafdheid. Eigenschappen die in relatie tot intelligentie ontwikkeld...

Gemeenschappelijke...

Vergaderroosters

Vakantieregeling

Vakantieregeling 2017-2018

Financieel