Nieuws

nieuws algemeen

Nieuwe naam en nieuw logo

Voor de zomervakantie is de naam van de nieuwe organisatie gepresenteerd: Elan Onderwijsgroep, Passie voor elk Talent!

22 dec 2017 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Nieuwe naam

Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius gaan na de aanstaande fusie verder onder de naam Elan Onderwijsgroep. De nieuwe

21 okt 2017 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

OPR zoekt betrokken ouders en...

Alle scholen in het primair onderwijs, zowel regulier als speciaal onderwijs, zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband (SWV) in hun regio. Net zo als...

29 sep 2017 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

PO in Actie

Zoals iedereen heeft kunnen vernemen heeft PO in Actie opnieuw aandacht gevraagd voor de problemen in het primair onderwijs door op 5 oktober aanstaande...

13 sep 2017 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Informatie Talent Onderwijs...

Momenteel zijn Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius bezig met het ontwikkelen van een nieuw programma rondom Talent Onderwijs. Tot dit programma...

31 mei 2017 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Stand van zaken fusietraject...

Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius hebben vanuit het ministerie bericht gekregen dat de fusietoets is goedgekeurd. We zijn blij met deze...

03 feb 2017 • artikel lezen »

nieuws algemeen

iNNOVATORIUM officieel geopend

11 nov 2016 • artikel lezen »

nieuws algemeen

Scholen starten met leerlijn...

Vanaf april zijn de teams van OBS Lyts Libben, SWS Twaspan en ABBS Otto Clantskoalle gestart met de pilot programmeren. Met deze pilot beoogt...

14 okt 2016 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Lessen iNNOVATORIUM gestart

Vanaf dit schooljaar kunnen alle scholen van Onderwijsgroep Fier gebruik maken het iNNOVATORIUM in Stiens. Het iNNOVATORIUM is een ruimte waarin de...

16 sep 2016 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Fusieonderzoek stichting Radius en...

In januari 2016 is Onderwijsgroep Fier samen met Radius gestart met een fusieonderzoek. Beide stichtingen bieden primair onderwijs aan en hebben samen 24...

26 mei 2016 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

brief centrale eindtoets 2016

In de bijlage de brief centrale eindtoets 2016 voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8

28 jan 2016 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Draagvlakonderzoek fusietraject...

In de bijlage vindt u het onderzoek, de bijlage en het persbericht.

04 nov 2015 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

8+ groep

Belangrijke data voor het komend schooljaar:

26 okt 2015 • artikel lezen »

nieuws algemeen

Afscheid Nanne Koopmans

Woensdagmiddag 14 oktober 2015 vond de afscheidsreceptie van algemeen directeur Nanne Koopmans plaats.

19 okt 2015 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Ouderbijeenkomst St....

In de bijlage vindt u nadere informatie over de ouderbijeenkomst op 6 oktober 2015.

07 okt 2015 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Bestuurlijk fusietraject CBO G2

Onder het kopje organisatie vindt u de stukken die betrekking hebben op de voorgenomen bestuurlijke fusie

22 sep 2015 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Afscheid directeur-bestuurder...

Directeur-bestuurder Nanne Koopmans treedt vervroegd uit per 1 oktober 2015

21 sep 2015 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Ouderbijeenkomst St....

In de bijlage vindt u nadere informatie over de ouderbijeenkomst op 25 augustus 2015.

27 aug 2015 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Aanvullende subsidie voor scholing...

Via onderstaande link kunnen leerkrachten aanvullende subsidie aanvragen voor het volgen van scholing op gebied van bewegingsonderwijs.

12 aug 2015 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Onderzoek samenwerking scholen...

In de bijlage vindt u de laatste stand van zaken rondom het onderzoek naar de samenwerking tussen de scholen in Britsum en Koarnjum. Een volledig...

04 jun 2015 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Samenwerking CboG2 en...

In de bijlage vindt u de laatste nieuwsbrief m.b.t. de huidige stand van zaken.

01 mei 2015 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Zwerfafvalproject Oan 't...

Leerlingen OBS Oan’t Skipperspypke in actie tegen zwerfafval De leerlingen van OBS Oan’t Skipperspypke uit Cornjum gaan in de maand maart aan de slag...

06 mrt 2015 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Studiedag CBO-G2 en onderwijsgroep...

Verbinden door ontmoeten Woensdag op 18 februari 2015 werd voor de eerste keer een gemeenschappelijke studiedag voor leerkrachten en directeuren van...

20 feb 2015 • artikel lezen »

nieuws algemeen

Open dag 2015

Commercial Open dag 2015

10 feb 2015 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Oan 't Skipperspypke en De Homeie...

Sinds 3 november 2014 zijn de openbare basisscholen Oan’t Skipperspypke uit Koarnjum en De Homeie uit Britsum officieel gecertificeerd als Vreedzame...

13 nov 2014 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Tevredenheidsonderzoeken

Op de meeste scholen van Onderwijsgroep Fier vindt de komende tijd een onderzoek plaats naar de kwaliteit van de school en de tevredenheid van ouders,...

07 nov 2014 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Nieuwsbrief juli 2014

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van juli 2014.

08 jul 2014 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Onderzoek naar vorming...

Onderzoek naar de vorming van een samenwerkingsbestuur gestart Het bestuur van CBO G2 en het bestuur van Onderwijsgroep Fier vinden het voor de...

03 jul 2014 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Informatieavond Passend Onderwijs

Op maandagavond 26 mei 2014 is er voor het personeel , de GMR en de MR’s een informatieavond over Passend Onderwijs. De avond wordt ingeleid door Ludo...

10 mrt 2014 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Nieuwsbrief Friese...

In de bijlage belangrijke informatie over de Friiese plaatsingswijzer.

22 feb 2014 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Kennisnet filmt op scholen...

In december heeft Kennisnet filmopnames gemaakt op twee scholen van onderwijsgroep Fier (o.b.s. Oan 't Skipperspypke en o.b.s. de Oprel). In het filmpje...

21 jan 2014 • artikel lezen »

nieuws algemeen

Serious Request

Het totaalbedrag dat door de Provincie Fryslân aangeboden kon worden voor Syb's request bedroeg € 27.763,- Onderwijsgroep Fier doneerde de...

20 dec 2013 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Traject samenwerkingsschool...

Het traject om te komen tot een samenwerkingsschool in Oudebildtzijl is gestart. Onder het kopje...

06 dec 2013 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

GMR vergaderde met achterban

GMR vergadert met achterban op 29 oktober Op 21 mei jl heeft er, op initiatief van de GMR, een bijeenkomst plaatsgevonden voor mr-ren, directie en...

08 nov 2013 • artikel lezen »

nieuws algemeen

Contract met Zonderland

Onderwijsgroep Fier, verantwoordelijk voor het openbaar en algemeen bijzonder basisonderwijs in de gemeenten Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel, Het Bildt en...

11 okt 2013 • artikel lezen »

nieuws algemeen

Artikel magazine Groen Links

In de bijlage vindt u een artikel uit het magazine van Groen Links over innovaties in het onderwijs. Baukje van der Kooi verleende hieraan haar...

11 okt 2013 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Directeur a.i. de Twilling

Het bestuur heeft na overleg met de MR en het team van de Twilling, per 9 september 2013 mevrouw Tineke Jobst benoemd als directeur a.i. aan de Twilling....

14 sep 2013 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

OBS Lyts Libben gaat verder in...

OBS Lyts Libben is per schooljaar 2013 -2014 tezamen met CBS de Fûgelsang gevestigd in de nieuwe brede school Berlikum. De adresgegevens zijn:...

28 aug 2013 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Nieuwsbrief stafbureau juni 2013

In de bijlage de nieuwsbrief van het stafbureau.

28 jun 2013 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Benoeming algemeen directeur

Het bestuur van Onderwijsgroep Fier, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in de gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel, Menameradiel en...

26 jun 2013 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Uitslag GMR verkiezingen

Bij de laatste verkiezingen (mei 2013) zijn in de GMR herkozen Marike Utzon (p-geleding)en Theo van Dijk (o-geleding). Nieuw benoemd in de GMR: Niels...

05 jun 2013 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Fusietraject Oudebildtzijl

Ontwikkelingen en bijstellingen Er is veel gebeurd in het fusietraject naar de samenwerkingsschool in Oudebildtzijl. Mede daarom hebben we een aantal...

18 apr 2013 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Fusietraject SWS Deinum

De stuurgroep heeft besloten om met de directeur van OBS Master Camminga verder te gaan als directeur van de nieuwe samenwerkingsschool. Natuurlijk is...

18 apr 2013 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Thema avonden CJG Middelsee

De volgende thema avonden worden binnenkort georganiseerd: 12 maart: Bijeenkomst voor alleenstaande ouders ...

14 feb 2013 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Themarubriek CJG februari 2013:...

Goed blijven eten Jammer, maar veel jongeren gaan de deur uit zonder ontbijt, terwijl hun lichaam het zo hard nodig heeft. U helpt uw kind door 's...

08 feb 2013 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Nieuwsbrief Friese plaatsingswijzer

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief met daarin informatie over de Friese plaatsingswijzer. In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de stand van...

08 feb 2013 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Samenwerkingsschool Deinum

Zoals u in de bijlage kunt lezen is er duidelijkheid gekomen omtrent het werkgeverschap van de toekomstige school in Deinum. Dit betekent dat er de...

21 dec 2012 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

SWS in Tsjek

In de bijlage de ervaringen van de leerlingen van de SWS Froubuurt in het blad Tsjek (editie november 2012)

29 nov 2012 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Week van de mediawijsheid

Van 23 tot 30 november vond de landelijke Week van de Mediawijsheid plaats. Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de twintig openbare basisscholen van...

23 nov 2012 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Informatiebrief november 2012

In de bijlage vindt u een update vanuit de algemene directie / het dagelijks bestuur.

09 nov 2012 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Een nieuwe pensioenregeling: Denk...

Vakbonden, werkgeversorganisaties en het bestuur van ABP denken na over de invulling van een nieuwe pensioenregeling. Voor iedereen die werkt bij overheid...

07 sep 2012 • artikel lezen »
 

nieuws algemeen

Samenwerkingsschool in Froubuurt

Op 29 mei jl. rondde de Stuurgroep haar opdracht af met de presentatie van het fusierapport aan een groot aantal belangstellenden. Met dank aan de inzet...

11 jun 2012 • artikel lezen »

nieuws algemeen

Friese plaatsingswijzer

Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een manier ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs...

16 jan 2012 • artikel lezen »
abcde
 

scholen

Marsum 3TS+ school in de...

Marsumer Basisschool de Pôlle als enige Friese school toegelaten tot landelijke pilot meertalig onderwijs!

09 mrt 2014 • artikel lezen »
 

scholen

Juf Aly 40 jaar werkzaam in het...

Juf Aly 40 jaar werkzaam in het onderwijs...

14 sep 2016 • artikel lezen »