talentontwikkeling

Onderwijsgroep Fier ontwikkelt Talent
Ieder kind heeft zijn/haar eigen talent of begaafdheid. Eigenschappen die in relatie tot intelligentie ontwikkeld moeten worden. Het gaat hierbij niet enkel om kennis, maar ook om vaardigheden, creatieve uitingen, sociale interactie.

Onderwijsgroep Fier biedt zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs aan alle kinderen. Dat betekent dat kinderen niet naar de dichtstbijzijnde school gaan maar naar de meest nabije school die biedt dat wat het kind nodig heeft.
Onderwijsgroep Fier ontwikkelt zich naar thuisnabij onderwijs voor ieder kind. Scholen ontwikkelen ‘handelingsgericht werken’ en richten hun onderwijs in mede op grond van de onderwijsbehoefte van kinderen. Het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties en van daaruit bepalen wat werkt en wat niet, moet herkenbaar in het dagelijks onderwijs worden ontwikkeld.

Communicatie met ouders vindt proactief plaats vanuit de optiek dat zowel ouders als medewerkers deskundig zijn rondom de ontwikkeling van het kind.

Kinderen worden vanuit hun talenten uitgedaagd zich te ontwikkelen. Scholen ontwikkelen binnen het eigen onderwijsconcept didactieken die aansluiten bij het talent van kinderen op grond van ontwikkelingslijnen.
Onderwijsgroep Fier wil talenten ontwikkelen van alle medewerkers in de scholen. Ook wil zij individuele ontplooiing en het leren/ontwikkelen in kennisgroepen/communities stimuleren. Er is ruimte voor innovatie en initiatieven van medewerkers.

Veranderende samenleving

De scholen spelen in op de veranderingen binnen de samenleving door ruimte te creëren voor ideeën en initiatieven. Hierin wordt samen met andere scholen opgetrokken. Good practice wordt gedeeld.