ict

ICT neemt een belangrijke plek in binnen het onderwijs op de scholen van Onderwijsgroep Fier. We vinden het belangrijk dat we de leerlingen op onze scholen voorbereiden op de wereld van vandaag. Daarnaast streven we naar hoge leerresultaten door gebruik te maken van digitale leermiddelen.

Alle scholen van Onderwijsgroep Fier (met uitzondering van de NT-2 school) werken vanaf groep 4 met een tablet. Concreet betekent dit dat de leerlingen van deze groepen de leerstof deels op de tablet verwerken. In deze periode werken de leerlingen in eerste instantie aan het lesmateriaal van die dag. Tabletonderwijs biedt een heel directe leerervaring. Ieder kind heeft zijn eigen werk. De lesstof wordt op diverse manieren aangeboden. De leerling voert het antwoord digitaal in en krijgt meteen feedback: een groene krul of een rode streep. Bij een rode streep is er direct de kans om het antwoord te verbeteren.

De leerkracht ziet op het dashboard de voortgang van iedere leerling. Zo weet de leerkracht welke leerlingen extra hulp nodig hebben. Aan het einde van de dag hoeft de leerkracht geen werkboeken en schriften na te kijken: de resultaten zijn direct beschikbaar. De leerkracht heeft zo extra informatie om de volgende les zo goed mogelijk in te richten.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 kunnen alle scholen van Onderwijsgroep Fier gebruik maken het iNNOVATORIUM in Stiens. Het iNNOVATORIUM is een ruimte waarin de leerlingen en leerkrachten ervaren hoe belangrijk de zogenaamde 21st Century Skills in de huidige maatschappij zijn. Bezoekers worden uitgedaagd om in deze ruimte te ontdekken waar ze goed in zijn en om deze belangrijke 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.

Meer informatie: www.innovatorium.nu