gemeenschappelijke medezeggenschaps raad

Contact opnemen met GMR
Wilt u de GMR mailen? Mail naar: gmr@owgfier.nl


Missie en visie van de GMR
De GMR heeft bepaald wat ze wil bereiken en wat daarbij als leidraad geldt. Lees de uitgebreide missie en visie van de GMR van Fier

Agenda en verslagen
Onder het kopje bijlagen vindt u de agenda's, de ingekomen stukken en de verslagen van de vergaderingen.  De overige stukken liggen ter inzage op het stafbureau.
De agenda's van de reeds plaatsgevonden vergaderingen zijn verwerkt in de verslagen.


Zodra de agenda voor de eerstvolgende vergadering bekend is, verschijnt deze op de site.

Jaarplanning schooljaar 2017 - 2018
Het conceptvergaderschema is als volgt vastgesteld:
3 oktober, 28 november, 6 februari, 3 april, 5 juni en 10 juli.