ambities organisatie

Ambities van de organisatie zijn:

Passend Onderwijs

Passend onderwijs voor alle kinderen. Passend Onderwijs is geen andere vorm van onderwijs, het is het geven van opmaat gesneden en goed onderwijs. We streven om Passend Onderwijs een integraal onderdeel te laten zijn van het onderwijs dat we geven op de scholen.
Concreet betekent dit dat de basisondersteuning en de lichte ondersteuning op alle scholen als minimum niveau aanwezig is.

Specifieke Onderwijsbehoeften

Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte (ten aanzien van hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie) worden aparte programma’s verder ontwikkeld.

Begrijpend Luisteren en Begrijpend Lezen
In het seizoen 2015-2016 en 2016-2017 wordt op alle scholen binnen Onderwijsgroep Fier gewerkt aan de ontwikkeling van Begrijpend Lezen. Samen met de NHL/ECNO zal vanuit een nulmeting ontwikkeldoelen per school worden gesteld, waarbij verschillende onderdelen (techniek/begrip, mondeling/schrijven, om van te leren, om van te genieten) van Begrijpend Lezen worden ontwikkeld.
De tussen- en eindopbrengsten voor Begrijpend Lezen zijn op alle scholen op 1 augustus 2017 op minimaal voldoende niveau en we willen dat alle scholen een doorlopende leerlijn Begrijpend Luisteren/Lezen hebben voor groep 1 - 8.

Innovatief Onderwijs
Alle scholen hebben een leerlijn programmeren voor groep 1 - 8 en voeren die volgens de beschreven richtlijnen uit.Dit willen we realiseren door gerichte ondersteuning te geven aan de scholen en de kinderen in het Community Learning Center (CLC) en door goede ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen.
Kinderen ontwikkelen vaardigheden op het gebied van mediawijsheid, samenwerken, presenteren, ICT geletterdheid, probleem oplossend vermogen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, communiceren en data analyse.