algemeen

Fier, het Fryske woord voor trots!

Onderwijsgroep Fier is de stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs die gevestigd is in Stiens.

Vanaf 1 januari 2008 is Onderwijsgroep Fier verzelfstandigd. Tot de statutenwijziging van oktober 2010 konden alleen openbare scholen voor primair onderwijs zich aansluiten bij de stichting. Vanaf laatstgenoemde datum is onderwijsgroep Fier een samenwerkingsbestuur en kunnen ook scholen van andere signaturen zich aansluiten bij de onderwijsgroep.

Dagelijks gaan kinderen naar school waar ze verzekerd moeten zijn van kwalitatief goed onderwijs. Ouders kiezen bewust voor een school die aansluit bij de gezinssituatie. Vanuit het vertrouwen dat de school hun kinderen voorbereidt op de Nederlandse maatschappij.

Onderwijsgroep Fier is echt een plattelandsorganisatie. Dit betekent dat gekeken wordt naar de regio waarin de scholen staan en wat de kansen zijn om voor de toekomst onderwijs nabij de thuissituatie aan te bieden. Dit vraagt om een eigen benadering van elk dorp, maar ook om vooruit te kijken.

Voortdurend wordt gesproken en nagedacht over de wijze waarop het onderwijs verbeterd kan worden. We zien de maatschappij om ons heen veranderen. Goed onderwijs vraagt veel meer dan alleen goede cijfers. Steeds vaker wordt gewerkt aan uitdagingen die verder gaan dan alleen de school. Passend Onderwijs voor elk kind is de uitdaging.

Kinderen willen een omgeving waarin zij zich veilig en vertrouwd voelen. Hierbij speelt de meester of juf een grote rol. Leerkrachten binnen Onderwijsgroep Fier werken keihard om iedere dag het beste voor het kind te bieden. Dit betekent niet dat de leerkracht alles overziet. Kinderen die een van de scholen van Onderwijsgroep Fier hebben bezocht hebben ook geleerd zichzelf te ontwikkelen, te houden van verschillen tussen mensen en kunnen hiermee omgaan en zijn in staat om hun plek in te nemen in de maatschappij waarin ze staan.

Om dit te bereiken heeft de school een plek in de omgeving waarin zij staat. Actieve maatschappelijke participatie is een kenmerk van de scholen van Onderwijsgroep Fier. Op deze manier worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daar werken alle medewerkers hard aan mee.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is waar Onderwijsgroep Fier voor staat.