gezamenlijk standpunt bestuur stichting radius / onderwijsgroep fier po in actie

Landelijk is er veel aandacht voor PO in Actie. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor hogere salarissen en minder werkdruk.

Vanuit Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius vinden we dat dit belangrijke thema’s zijn die onder de aandacht worden gebracht. Het onderwijs wordt geconfronteerd met deze thema’s. Het bestuur vindt het goed een duidelijk signaal af te geven dat het meer is dan alleen een gesignaleerd probleem, ook richting alle medewerkers die dagelijks het onderwijs verzorgen. Om die reden ondersteunen wij deze PO in Actie.

Op 27 juni aanstaande wordt ook een staking georganiseerd. Als bestuur zijn we hier geen voorstander van, aangezien dit ook direct het onderwijs aan de kinderen raakt. Om die reden ondersteunen wij de staking niet. Wel hebben wij ons als bestuur aangemeld voor PO in Actie om de salariëring en het thema werkdruk onder de aandacht te brengen.

We hopen dat dit signaal bijdraagt aan een nadere discussie over deze thema’s ten behoeve van het onderwijs aan de kinderen.