scholen starten met leerlijn programmeren

Vanaf april zijn de teams van OBS Lyts Libben, SWS Twaspan en ABBS Otto Clantskoalle gestart met de pilot programmeren. Met deze pilot beoogt Onderwijsgroep Fier de kinderen klaar te stomen voor een toekomst vol apparaten. Samen met Stichting OPONOA, de PO-raad en Stichting Kennisnet is een leerlijn programmeren ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8. Doel van deze leerlijn is dat leerlingen belangrijke vaardigheden die tegenwoordig nodig zijn worden aangeleerd. Meer informatie over deze vaardigheden leest u op de site van SLO: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden.

 Meer informatie over de leerlijn is te vinden op de site van Kennisnet: https://www.kennisnet.nl/artikel/leerlijn-geeft-houvast-bij-programmeren-op-school/

 

foto & video