opr zoekt betrokken ouders en personeelsleden om mee te denken

Alle scholen in het primair onderwijs, zowel regulier als speciaal onderwijs, zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband (SWV) in hun regio. Net zo als iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook het SWV een medezeggenschapsraad: de ondersteuningsplanraad (OPR) genoemd.
Verkiezingen in 2017: de OPR is op zoek naar betrokken ouders en personeelsleden die de organisatie willen versterken. Daarom worden er verkiezingen georganiseerd.

Meer informatie hierover vindt u in de bijlage.