elan-kleiner.jpg

nieuwe naam en nieuw logo

Voor de zomervakantie is de naam van de nieuwe organisatie gepresenteerd: Elan Onderwijsgroep, Passie voor elk Talent! Deze naam is tot stand gekomen met de input vanuit het personeel, GMR, bestuur en directieberaad. In een aantal sessies zijn kenmerken van de nieuwe organisatie besproken. We zijn blij met het uiteindelijke resultaat, omdat we op deze manier ook invulling kunnen geven met elkaar aan de nieuwe organisatie. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. 

 

foto & video