informatie talent onderwijs (voorheen 8+ groep)

Momenteel zijn Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius bezig met het ontwikkelen van een nieuw programma rondom Talent Onderwijs. Tot dit programma volledig klaar is zal volgend schooljaar ter overbrugging een programma aangeboden worden vergelijkbaar met de voormalige programma's van beide stichtingen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

In de bijlage vindt u de meest recente informatie.