stand van zaken fusietraject onderwijsgroep fier en stichting radius

Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius hebben vanuit het ministerie bericht gekregen dat de fusietoets is goedgekeurd.

We zijn blij met deze beslissing en zullen de komende tijd verder in gesprek gaan met de betrokken gemeenten om toe te werken naar nieuw perspectief.

Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius zien de fusie als een tussenstap om toe te werken naar een toekomstbestendige organisatie waarbij de komende jaren zal blijken hoe gemeentelijke ontwikkeling en het schoolbestuurlijke landschap zich zullen ontwikkelen. Aan de hand van deze uitkomsten zal het bestuur van de beoogde nieuwe organisatie opnieuw bekijken wat voor haar scholen de beste richting is in relatie tot de bestuurlijke opdracht die zij heeft.